Duben 2012

Franz Brei

20. dubna 2012 v 12:05 Rakousko

Věnuji tento článek panu Toníkovi, který vykonává stejné povolání jako Franz Brei (*1968, Bludenz, Vorarlberg). Tento římsko-katolický kněz v současné době působí jako duchovní ve Štýrsku. Teologického vzdělání se mu dostalo na Vysoké škole Benedikta XVI. Škola byla založena 28. ledna 2007 v cisterciáckém klášteře v Heiligenkreuzu; nachází se v Dolním Rakousku nedaleko Vídně.


Z iniciativy Franze Breie byla v jeho farnosti v obci Unterlamm vybudována napodobenina jeskyně v Lurdech s relikviářem sv. Bernardety. Pan farář má blízko k lidem, což se projevuje v jeho četných a čestných (neplacených) funkcích např. u hasičů a také skrze jeho snahu pomáhat lidem - pomáhat jim hledat jejich místo v životě a nést s nimi jejich starosti, aniž by působil jako nadřazený kazatel. Zvláštní péči věnuje také starým a nemocným, když každý měsíc pořádá a uděluje tzv. Svátost nemocných, což je akce která má duchovně posílit a potěšit člověka a navrátit mu fyzické i duchovní zdraví. Může se udělovat jak jednotlivým osobám (např. doma či v nemocnici) tak společně při bohoslužbě.


Společně s lidovou hudebnicí Amalií Pfundnerovou, skupinou Raabtal-Dirndln a kostelním sborem nahrál v roce 2007 CD s lidovou duchovní hudbou. V roce 2009 byl objeven pro Grand Prix der Volksmusik, kde s velkým náskokem vyhrál rakouské předkolo a v mezinárodním finále obsadil 3. místo. Doposud vyslal do světa čtyři CD s takovými uklidňujícími melodiemi i názvy: Himmlische Klänge, Lebenslieder (2009), Glaube, Hoffnung und Liebe (2010), So feiern wir Weihnachten (2011). V roce 2010 vydal novinář Eric Sebach o tomto zpívajícím faráři knihu s názvem Franz Brei. Der singende Pfarrer. Dílo spočívá na rozhovorech, které Erik s Františkem vedl a je autorizováno.


Tento iniciativní duchovní svojí činností dosti podnítil turistický ruch v regionu Hatzendorf-Breitenfeld-Unterlamm, avšak na jeho hudební projevy je nahlíženo různě. Většina kolegů jeho aktivity schvaluje, najdou se ale i tací, kteří si myslí, že účast na GP se neslučuje s důstojností kněžského úřadu. Obhájci zpívajícího faráře naopak říkají, že jeho písně přece neodporují učení katolické církve, tak proč by je nezpíval, že? František sám zdůrazňuje, že jeho veřejné aktivity jsou dokladem víry a dají se chápat jako "zviditelnění církve na neobvyklých místech". Dále budiž na jeho obranu řečeno, že své kněžské povinnosti nijak nezanedbává.