Stille Nacht, heilige Nacht

22. prosince 2013 v 16:59 |  Nejznámější písně

"Bylo to 24. prosince roku 1818, když tehdejší pomocný farář pan Josef Mohr z nově zřízené farnosti sv. Mikuláše v Oberndorfu předal varhaníkovi Franzi Gruberovi (který byl tehdy také učitelem v Arnsdorfu) báseň s prosbou, aby pro ni složil vhodnou melodii pro dva hlasy, sbor a pro doprovod kytary." Tak popsal F. X. Gruber 30. prosince 1854 ve svém Autentickém prohlášení (Authentische Veranlassung) historku kolem vzniku vánoční písně Stille Nacht! Heilihe Nacht! (Tichá noc, svatá noc).

Franz udělal z básně píseň ještě týž den a předal ji Josefovi. A protože jemu se líbila, uvedl ji hned na půlnoční mši. Josef zpíval tenor a hrál na kytaru, Franz zpíval bas. Písni se dostalo od oberndorfských občanů všeobecného uznání a zvláště si ji oblíbili místní šífaři a stavitelé lodí.

Z Autentického prohlášení se nedozvídáme nic o pohnutnách či okolnostech, které vedly ke vzniku písně. Ale prý to bylo tak, že staré kostelní varhany byly kaputt, pročež byla vytvořena píseň pro kytaru. Do světa se pak rozšířila celkem nenápadně. Přijel jistý Karl Mauracher z Fügenu, aby staré varhany opravil. Franz Gruber na nich při té příležitosti nejspíš zabrnkal Tichou noc a Karl se hned sháněl, jestli si může opsat noty. Tak se píseň dostala ze Salzburska do Tyrol. Tady si ji přibalila do baťohu rodina Strasserových a prozpěvovali si ji na vánočním trhu v Lipsku, tedy v Německu.


Poprvé byla vytištěna roku 1833 v Drážďanech na jakémsi letáku společně s třemi dalšími "echt tyrolskými písničkami". Vzpomínka na autory byla v této době již vybledlá a na Tichou noc se nahlíželo jako na lidovou píseň. Proto v roce 1854 sepsal Franz Gruber onen dokument o jejím vzniku. A v roce 1995 v Salzburgu našli původní text od Josefa Mohra.

Američané si mysleli (a určitě nebyli sami), že Silent Night je americká lidová. Proto v USA žijící rakouská spisovatelka Hertha Pauli (1906-1973) napsala v roce 1943 na toto téma knihu, kde vše vysvětluje. Dnes existuje kolem 300 překladů této vánoční písně, jež je jednou z nejznámějších na světě. Je také součástí nehmotného kulturního dědictví. Kostel sv. Mikuláše v Oberndorfu byl bohužel na začátku 20. století poškozen povodní a museli ho zbourat. Na jeho místě stojí kaple, která je turistickou atrakcí.

Tichá noc vznikla v obtížné době. Napoleonské války byly u konce a na Vídeňském kongresu se rozhodlo o novém uspořádání Evropy. Menší část Salzburského knížectví přešla roku 1816 pod Bavorsko a větší část pod Rakousko. Kousek řeky Salzach se stal státní hranicí a oddělil tak města Laufen a Oberndorf, která předtím patřila k sobě.

Řeka Salzach tvořila díky přepravě soli po staletí základ blahobytu v Laufenu/Oberndorfu. Bylo tomu tak na základě rozhodnutí císaře Ludvíka Bavorského (1282-1347). Ten ustanovil, že sůl z města Hallein (15 km od Salzburgu) smí být přepravována pouze po řece Salzach. Ale protože skála u Laufenu bránila lodní dopravě, byl zde náklad překládán z velkých lodí na malé. Místní obyvatelé díky tomu měli výnosy z ubytování, mýtného a stavby lodí. V 19. století však přeprava soli na lodích ustoupila kvůli výstavbě železnice. Šífaři, stavitelé lodí a s nimi i celé město tak vyšli vstříc nejistým časům.

V této době přišel Josef Mohr do Oberndorfu (působil zde v letech 1817-19) a toto historické pozadí se stalo námětem k filmu z roku 1997. Jmenuje se Das ewige Lied (Věčná píseň) a hlavní roli okouzlujícím způsobem ztvárnil rakouský herec Tobias Moretti. Ve filmu jde o to, že bohatí obchodníci nechtějí dávat loďařům práci, protože je štve, že mají monopol na dopravu po řece. Jejich rodiny hladoví, ale obchodníkům to nevadí a v klídku si plánují stavbu železnice. A tu se v Oberndorfu objeví pomocný farář Josef Mohr, který se ke zlosti svého nadřízeného faráře Nöstlera přidává na stranu utiskovaných loďařů. Pomáhá jim najít ztracenou víru v Boha a rovněž jim pomáhá v hmotné nouzi. Příběh je to značně dramatický (někdy označovaný jako "alpská krimi z devatenáctého století"), ale najdete tam i několik úsměvných, ba až legračních scén.
* * *
Zdroje: Stille Nacht Gesellschaft <http://www.stillenacht.at/de/>
Tichá noc byla původně Píseň nebes <odkaz>
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama