Listopad 2015

Co je Heimatfilm

18. listopadu 2015 v 11:30 TV pořady a filmy

Heimat znamená domov, vlast. A film z venkovského prostředí s jednoduchým dějem, ve kterém jde o přátelství, lásku a rodinu, opěvující současně krásy německé a rakouské vlasti, se nazývá Heimatfilm. Většinou se odehrává někde v horách rakouských, bavorských či švýcarských, někdy také na vřesovištích v oblasti Lünenburger Heide, ve Schwarzwaldu nebo u Bodamského jezera. Je to krajina nedotčená, s horskými loukami, údolími, horskými svahy... V popředí stojí také tradice, kroje a lidová hudba.

Tento žánr se začal ve větší míře rozvíjet na konci čtyřicátých let v západním Německu, svoje zlaté časy pak zažil v letech padesátých. Z kulturního hlediska můžeme Heimatfilm považovat za odpověď na škody, které nedávno napáchal německý nacionalismus, který pojmy "vlast" a "tradice" zneužíval a přizpůsoboval obrazu svému. Heimatfilm se snažil přinášet obrázky z lepšího, "zdravého" světa a přimět diváky zapomenout na chvíli na důsledky druhé světové války, jako byly rozbité rodiny, ztráta hodnot a ztráta důvěry k autoritám.

Místními autoritami, tedy lidmi které ostatní poslouchají, ke kterým vzhlíží, byli v Heimatfilmech lékaři, starostové, hajní, faráři nebo hostinští. Dobro a zlo jsou jasně rozpoznatelné, ať už jde o pytlačení či rvačku o dědictví, děj je předvídatelný. Snad pokaždé jde ale především o lásku s překážkami, jako jsou sociální rozdíly, nesouhlas rodičů, intriky nebo prostě nešťastné okolnosti. Potom se ale všechno vyřeší a nastane ten vytoužený happy konec. Od poloviny 60. let se točilo Heimatfilmů méně. V 70. letech zaznamenaly dorobné oživení, ale celkový dojem z nich byl jaksi méně jásavý.

* * *

Vědecky by se celá věc dala rozebrat asi takto:
(podle W. Höfiga, autora knihy Der deutsche Heimatfilm 1947-1960)

*Kde se děj odehrává: vysokohorské oblasti, Dolní Bavorsko, sever Německa, Solná komora, Podunají, Dolní Rakousko, Wachau, Burgenland, oblast kolem Rýnu a Mosely, Schwarzwald, Bodamské jezero

*Kulturní protiklady: venkov a město, stáří a mládí, tradice a pokrok, Rakušané a Němci, chudí a bohatí

*Sociální prostředí: venkovské, prázdninové, dělnické, šlechtické

*Typické postavy: učitelé, myslivci, faráři, šlechtici, horolezci, sedláci, hoteliéři, prázdninoví hosté, osoby na okraji společnosti

*Zápletky a předměty sporů: ohrožení společnosti skrze modernizaci (cizinci, korupce :-), záchrana rodinného majetku, konkurence v podnikání, zmařené plány na svatbu, celibát, lov a rybolov, intriky všeho druhu...

...a to všechno můžete vyčíst i ze samotných názvů těch filmů:

Menschen in Gottes Hand (Lidé v Božích rukou)
Schwarzwaldmädel (Holky ze Schwarzwaldu)
Grün ist die Heide (Zelené je vřesoviště)
Briefträger Müller (Listonoš Müller)
Der Förster vom Silberwald (Fořt ze Stříbrného lesa)
Schloß Hubertus (Zámek Hubertus)
Die Sennerin von St. Kathrein (Pastýřka od sv. Kateřiny)
Die Fischerin vom Bodensee (Rybářka od Bodamského jezera)
Wo der Wildbach rauscht (Kde šumí divoký potok)
Hochzeit auf Immenhof (Svatba na Immenhofu)
Der Pfarrer von St. Michael (Farář od sv. Michaela)
Der Wilderer vom Silberwald (Pytlák ze Stříbrného lesa)
Vier Mädels aus der Wachau (Čtyři holky z Wachau)
Der Priester und das Mädchen (Kněz a děvče)
Die Landärztin (Venkovská lékařka)
Wenn die Heide blüht (Když kvete vřesoviště)Velmi známá je filmová verze operety Im weissen Rössl, která také vykazuje výše uvedené znaky Heimatfilmu (je to takové hybridní dílo). Její hudbu z velké části složil Ralph Benatzky, rodák z Moravských Budějovic, a ve zpracování z roku 1960 hraje Peter Alexander. A z nedávné doby tu máme třeba Das Musikhotel am Wolfgangsee z roku 2008, který se podle kritiků opravdu nevyvedl. Za pokračovatele Heimatfilmů můžeme považovat seriály Die Schwarzwaldklinik, Schlosshotel Orth nebo Forsthaus Falkenau. Naproti tomuto žánru stojí tzv. moderní Heimatfilm, který ukazuje neidealizovanou podobu života na venkově a v horách. Příkladem je třeba Das ewige Lied, který vypráví o vzniku vánoční písně Tichá noc. Podobné rysy se najdou také v seriálech Der Bulle von Tölz (Big Ben) nebo Tatort (Místo činu).