Prosinec 2015

Das ewige Lied

5. prosince 2015 v 15:31 TV pořady a filmy

...Napoleonské války byly u konce a na Vídeňském kongresu se rozhodlo o novém uspořádání Evropy. Menší část Salzburského knížectví přešla roku 1816 pod Bavorsko a větší část pod Rakousko. Kousek řeky Salzach se stal státní hranicí a oddělil tak města Laufen a Oberndorf, která předtím patřila k sobě.

Řeka Salzach tvořila díky přepravě soli po staletí základ blahobytu v Laufenu/Oberndorfu. Bylo tomu tak na základě rozhodnutí císaře Ludvíka Bavorského (1282-1347). Ten ustanovil, že sůl z města Hallein (15 km od Salzburgu) smí být přepravována pouze po řece Salzach. Ale protože skála u Laufenu bránila lodní dopravě, byl zde náklad překládán z velkých lodí na malé. Místní obyvatelé díky tomu měli výnosy z ubytování, mýtného a stavby lodí. V 19. století však přeprava soli na lodích ustoupila kvůli výstavbě železnice. Šífaři, stavitelé lodí a s nimi i celé město tak vyšli vstříc nejistým časům. V této době přišel do Oberndorfu Josef Mohr (působil zde v letech 1817-19) a toto historické pozadí se stalo námětem k filmu z roku 1997. Jmenuje se Das ewige Lied (Věčná píseň) a hlavní roli okouzlujícím způsobem ztvárnil rakouský herec Tobias Moretti.


Ve filmu jde o to, že bohatí obchodníci nechtějí dávat loďařům práci, protože je štve, že mají monopol na dopravu po řece. Jejich rodiny hladoví, ale obchodníkům to nevadí a v klídku si plánují stavbu železnice. A tu se v Oberndorfu objeví pomocný farář Josef Mohr, který se ke zlosti svého nadřízeného faráře Nöstlera přidává na stranu utiskovaných loďařů. Pomáhá jim najít ztracenou víru v Boha a rovněž jim pomáhá v hmotné nouzi. Příběh je to značně dramatický (někdy označovaný jako "alpská krimi z devatenáctého století"), ale najdete tam i několik úsměvných, ba až legračních scén, jako např., když Josef slouží mši pro prázdný kostel (tedy je tam jenom on, varhaník a kostelník) nebo když farář a učitel jedou spolu na sáňkách.